15NL SS26NL2 GlossaryNL SejNusBanner_2015002_NL2 14NL

SSdeelAirForce cover2021De Corts Foundation presenteert hierbij online de finale publicatie van vertalingen uit de Senshi Sōsho reeks, genaamd: “The Invasion of the South: Army Air Force Operations and the Invasion of Northern and Central Sumatra”.

Het ‘War History Office’ van het ‘National Defense College of Japan (tegenwoordig het centrum voor Militaire Geschiedenis van het ‘National Institute for Defense Studies’) publiceerde van 1966 en 1980 de 102-delige Senshi Sōsho (Oorlogsgeschiedenis). De nieuwste uitgave van The Corts Foundation complementeert de trilogie van Engelse vertalingen van delen van de Senshi Sōsho reeks van de Japanse operaties tegen het voormalige Nederlands- Indie (Indonesië). Het eerste deel (The Invasion of the Dutch East Indies, 2015) gaat in op de krijgsverrichtingen van het leger, het tweede deel (The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal, 2018) betreft de marine operaties, en het derde deel omvat de inzet de luchtmacht van het leger.

De drie delen met gezamenlijk 1900 pagina’s bieden een ongeëvenaard inzicht in de Japanse campagne om Zuidoost-Azië en de olievelden van de Indonesische archipel te veroveren in wat toentertijd de grootste transoceanische landingsoperatie in de militaire geschiedenis van de wereld betrof. Het was ook de eerste keer in de geschiedenis, dat ondanks complexe technische en logistieke problemen luchtstrijdkrachten met een vernietigend effect over enorme afstanden werden ingezet. De opdracht van de luchtstrijdkrachten in de ‘Zuidelijke operatie’ was tweeërlei: het neutraliseren van vijandelijke luchtstrijdkrachten op de grond en in de lucht, als ook het geven van ondersteuning aan de oprukkende grondtroepen als aanvulling op en over grotere afstanden van de artillerie. De publicatie kan besteld worden bij de webshop van Leiden University Press.

Deze publicatie is te verkrijgen bij:
The Leiden University Scholarly Publications
[Download PDF >>] [Bestel een exemplaar >>]

lup logo  LeidenUniRepo  Oapen

Deze publicatie is gereviewed door Stone&Stone in California (USA) en kan hier worden gelezen >>>

Eerdere uitgave van deel 3 en deel 26 van de Senshi Sōsho serie is door The Corts Foundation in 2015 (Lees verder >>) en 2018 gedaan (Lees verder >>).

Met droefheid hebben we recent kennis genomen van het plotselinge overlijden van Mona Lohanda in Indonesië. Zij was een vooraanstaande vrouwelijke historicus en archivaris in Indonesië en vanaf 1972 werkzaam bij het Nationaal Archief van de Republiek Indonesië (ANRI) met name op het gebied van de geschiedenis van Jakarta, het voormalige Batavia. Zij ontving diverse onderscheidingen voor haar bijdrage aan de Indonesische geschiedschrijving.

MonaLohandaZij werd op 4 november geboren in Tangerang, een voorstad van Jakarta. Na haar studie aan de Afdeling Geschiedenis, Faculteit Letteren, Universiteit van Indonesië vervolgde zij haar postdoctorale studie aan de afdeling Geschiedenis, School of Oriental and African Studies aan de University of London. Ze studeerde in maart 1974 af met haar proefschrift getiteld ‘The Kapitan China of Batavia 1937-1942’. Op voorstel van de Indonesische historicus Harsja Bachtiar bestudeerde Mona de geschiedenis van het Tioghoa-volk in Indonesië.

Bijgaand een korte update van ons Senshi Sōsho- project, zoals op 20 augustus werd gepubliceerd op de website van Stone and Stone.

Screen Shot 09 15 20 at 0119 PM“After producing two excellent translations of Japanese histories—The Invasion of the Dutch East Indies and The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal—the Corts Foundation is well on the way to completion of the third and final volume on operations in the NEI, The Army Air Force Operations in the Invasion of the South.

Here's a report from the very talented translator, Willem Remmelink:

We are still on schedule and finished last month the translation of the main text. Now working on the maps, indices, etc.

The provisional title will be: The Army Air Force Operations in the Invasion of the South, with an addendum on the Invasion of Northern and Central Sumatra. "The translation covers the main text of Vol. 34 of the Senshi Sōsho minus the chapters on the Philippines, Malaya, and Burma, as well as chapter 4 of Vol. 5 dealing with northern and central Sumatra.

The Articles of Association of the Corts Foundation limit its activities to the area of the former Dutch East Indies, so we reluctantly had to drop the more detailed chapters on the Philippines, Malaya, and Burma. Nevertheless, the remainder of the book (the general sections and the chapters on Singapore, Palembang, and Java) give a good description of the whole campaign.

If all goes well, we hope to publish the book in the first half of 2021.


RolingMDP HTRarticleDe afgelopen jaren heeft automatische handschriftherkenning een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waardoor het nu ook geschikt genoeg is om te worden toegepast op gedigitaliseerde archieven. Een computer kan leren inmiddels leren lezen en dus ook bijvoorbeeld het 17e en 18e eeuwse nederlands uit gescande VOC bronnen. Daarmee ligt een doorbraak in het verschiet. De teksten van oude handschriften digitaal doorzoekbaar maken zal historici en andere onderzoekers helpen bij het ontsluiten van archieven.

PaperColouringSamples2

Maar niet alle archieven zijn in perfecte staat. Sommige archiefschade kan de tekstherkenning bemoeilijken.
Marco Roling (adviseur van The Corts Foundation) heeft recent onderzoek gedaan naar de toepassing van handschriftherkenning op archieven met schade, en heeft met name gekeken naar het effect van inktvraat en verkleuring. In het artikel wordt ook een aanzet gegeven om te komen tot het meten van archiefschade en het eventueel digitaal verbeteren.

Het onderzoek is vrij beschikbaar en hier te downloaden >>>

cortshuisfries

 

The Corts Foundation


is een Nederlandse stichting die het legaat van Kees Corts gebruikt om geschiedenis- en archief-projecten uit te voeren over het voormalig Nederlands-Indië, in het bijzonder de periode van de VOC en het einde van de koloniale periode tijdens de tweede wereldoorlog.

 

RoyalNetherlandsEmbassy

Jakarta, Indonesië
Bangkok, Thailand

Cultuurfonds


Eveneens het cultuurfonds:
Christiaan G. van Anrooij Fonds
 

 

UniLeidenLogo2


Ailionlogo

 

CGHDlogo

 

HendrikMullerFonds 

 

 

ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

 

DutchCulture

 

NIMH

Nationaal Instituut voor Militaire Historie

 

schouwenburgfonds

 

GravinVanBylandtStichting 

creativecommons

The Corts Foundation stelt de content van deze website, haar datasets en eigen publicaties beschikbaar onder de creative commons licentie.

 

ANBI

 

Getoetst op betrouwbaar beheer en besteding

 

SBF

 

De Corts stichtingen
achten de voorlopige aanbevelingen van
de SBF van toepassing,
zoals opgenomen in de gedragscode 
versie 3.0
van
 
24 dec. 2013